Tin tức và sự kiện

Tổ chức chương trình đào tạo nhận thức RCM trong Tổng công ty Phát điện 2

Tại chương trình đào tạo lần này, Công ty Cổ phần giải pháp năng lượng Việt (Vpower) đã xây dựng chương trình học phù hợp với các Nhà máy điện thuộc EVNGENCO 2. 
Xem thêm