Tab@lign

Tab@lign

Cân chỉnh trục bằng laser với

điện thoại thông minh và máy tính bảng

Rotalign Touch

Rotalign Touch

ROTALIGN touch là hệ thống cân chỉnh trục bằng laser với màn hình cảm ứng đầu tiên hỗ trợ lưu trữ dữ liệu đám mây với khả năng kết nối di động được tích hợp.
Rotalign Ultra iS

Rotalign Ultra iS

Thiết bị cân chỉnh thông minh
với cảm biến thế hệ mới


 

Optalign Smart RS5

Optalign Smart RS5

Công cụ mạnh mẽ cho việc 
cân chỉnh trục chính xác


 

Shaftalign OS3

Shaftalign OS3

Cân chỉnh trục dễ dàng
với công nghệ laser

Shaftalign Touch

Shaftalign Touch

Thiết bị có khả năng làm việc bền bỉ, lâu dài trong môi trường khắc nghiệt, tương ứng với các chuẩn IP 68, 67 và 65.
Centralign Ultra RS5

Centralign Ultra RS5

Cân chỉnh độ đồng tâm lỗ, vòng bi và vành cánh tĩnh tuabin.