Wi-care 150

Wi-care 150

Giải pháp giám sát bẫy hơi với cảm biến siêu âm và 2 kênh giám sát nhiệt độ

Wi-care 160

Wi-care 160

Bộ cảm biến đo vận tốc quay không dây duy nhất trên thị trường 

Wi-care 930

Wi-care 930

Bộ kích sóng Wi-fi, giúp lan truyền tín hiệu rung động đi xa trong mạng không dây