Wi-care 140

Wi-care 140: Bộ phát tín hiệu rung động không dây đa kênh
 Bộ phát tín hiệu không dây 4 kênh linh hoạt, giúp chuyển đối dữ liệu từ các hệ thống offline lên nền tảng I-SEE. 
CÁC ƯU ĐIỂM
• Công nghệ Plug & Play
• Đa công nghệ
• Giải pháp không dây
• Đo đồng bộ
• 4 kênh tín hiệu