Module MTAP

Tổng quan

Nhằm khắc phục hạn chế của các động cơ điện sử dụng biến tần có cơ cấu thiết kế khoá liên động cho các tủ điện, hãng PdMA đã phát minh ra Module MTAP.

Việc sử dụng Module MTAP cho việc thu thấp dữ liệu Online cho các động cơ điện sẽ giúp chúng ta an toàn và rút ngắn thời gian thực hiện thu thập dữ liệu rất nhiều ngoài công trường.

Phù hợp với thiết kế của hệ thống tủ điện cung cấp cho các động cơ điên, hãng PdMA đã sản xuất 2 loại module khác nhau: Moudle MTAP2 và Module MTAP3.