Optalign Touch

Optalign touch là sản phẩm tầm trung trong mảng thiết bị cân chỉnh đồng tâm trục của Pruftechnik. Thiết bị có thể đáp ứng mọi yêu cầu căn chỉnh đồng tâm trục trong một nhà máy công nghiệp nặng điển hình.

Tính năng tuyệt vời mang lại sự tiện lợi, đơn giản trong quá trình thực hiện công việc mà Optalign touch đang được trang bị:
- công nghệ laser đơn ( Single Laser)
- Tính năng tự động mở rộng vùng cảm biến ( InfiniRANGE)
- Chỉ số đánh giá chất lượng dữ liệu trong quá trình căn chỉnh ( Quality Parameters)
- Chức năng edit những điểm data không đạt ( bad data)
- Chế độ đo đạc tĩnh từng vị trí ( Static Measurement Mode)
- Chức năng kiểm tra tác động của đường ống lên thiết bị ( Pipe Strain)
- Chức năng bù nhiệt ( Thermal Growth)
- Căn chỉnh chuỗi máy ( Machine Train)