UltraTEV Plus²

UltraTEV Plus²

Thiết bị kiểm tra, phân tích tín hiệu phóng điện cục bộ cho tủ và cáp ngầm trung thế.
UltraTEV Locator™

UltraTEV Locator™

Thiết bị cho phép định vị PD bằng phương pháp so sánh thời gian di chuyển của sóng (time-of-light).

UltraTEV Monitor™

UltraTEV Monitor™

Hệ thống giám sát tình trạng phóng điện cục bộ (PD) liên tục 24/7 cho máy cắt ở các trạm điện trung thế 

PD Hawk™

PD Hawk™

Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ bên trong cho trạm điện và thiết bị đóng cắt cao thế ngoài trời