GUARDII: Giám sát PD cho Máy phát điện

GUARDII: Giám sát PD cho Máy phát điện

Giám sát Phóng Điện Cục Bộ, Từ Thông Rotor để phát hiện tình trạng ngắn mạch rotor, Rung Động Cuối Cuộn Dậy (End-winding) Stator và Điện Áp/ Dòng Điện trên trục.

Hệ thống giám sát PD cho Động Cơ Trung Thế

Hệ thống giám sát PD cho Động Cơ Trung Thế

Giám sát tình trạng phóng điện cục bộ (PD) để ngăn ngừa các hư hỏng liên quan đến cách điện và stator của động cơ trung thế.