VIBGUARD

Hệ thống giám sát online VIBGUARD bảo vệ các thiết bị khỏi hư hỏng, cung cấp sản phẩm an toàn và nâng cao hiệu suất thiết bị.
VIBGUARD là thiết bị:
Nhanh: bộ xử lý mãnh mẽ, tối ưu hoá quá trình lấy dữ liệu và quản lý dữ liệu thông minh
Đồng bộ: VIBGUARD đo liên tục và đồng thời lên tới 20 kênh. Điều này cho phép giám sát các thiết bị phức tạp với các thông số vận hành thay đổi.
An toàn: VIBGUARD bảo vệ hệ thống tránh các hư hỏng đột ngột nhờ việc ghi nhận và đánh giá tất cả các thông số trạng thái liên tục.
Tự động: chức năng ghi nhận dữ liệu, đánh giá và báo động được tích hợp trong cùng một sản phẩm _ VIBGUARD.
Đa năng: VIBGUARD hỗ trợ nhiều loại cảm biến khác nhau cho nhiều ứng dụng khác nhau.
Linh hoạt: các kênh lấy dữ liệu có thể được thiết lập để đo rung động và các giá trị khác. Bộ lọc tần số cao và thấp có thể được thiết lập để lấy giá trị tổng thể phù hợp.

Nhờ khả năng xử lý dữ liệu nhanh, VIBGUARD phù hợp giám sát các thiết bị phức tạp cao như: máy phát điện, hộp giảm tốc, máy nghiền,…
VIBGUARD có 2 phiên bản khác:
VIBGUARD portable: bên cạnh các chức năng của VIBGUARD, nó còn thêm tính năng di động giúp cho việc xử lý sự cố các thiết bị khác nhau.
VIBGUARD compact: tương tự VIBGUARD, chỉ có 6 kênh thay vì 20 kênh.