PCAS-Y: Giải pháp đánh giá tình trạng Trạm cắt cao thế

Các thiết bị điện trong trạm cao áp 110kV trở lên đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống điện, độ tin cậy cung cấp điện của nó liên quan trực tiếp đến độ tin cậy của cả hệ thống điện. 

Khi sự cố xảy ra sẽ làm gián đoạn thời gian cung cấp điện, gây ra những thiệt hại lớn về mặt kinh tế và an toàn đối với các nhà cung cấp điện năng cũng như các khu công nghiệp tiêu thụ điện.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, các nhà cung cấp điện đang phải đối mặt với tình trạng lão hoá thiết bị tăng nguy cơ mất điện và sụt áp.

Việc kiểm tra và giám sát tình trạng các thiết bị điện trong trạm cao áp là nhiệm vụ hàng đầu.

Để đánh giá tổng thể tình trạng các thiết bị điện trong trạm cao áp cần kết hợp nhiều phương pháp và công nghệ với nhau. Mỗi công nghệ có những ưu & nhược điểm riêng. Đa công nghệ sẽ giúp chúng ta biết chính xác tình trạng hiện tại và có thể kéo dài tuổi thọ thiết bị.

A. Kiểm tra phóng điện bề mặt & vầng quang

Sử dụng công nghệ sóng siêu âm (Ultrasound) để kiểm tra phóng điện bề mặt các thiết bị điện trong trạm cao áp.
   
Ưu điểm:
Là phương pháp kiểm tra không tiếp xúc.
Đơn giản, nhanh chóng trong việc thu thập và phân tích số liệu.
Tần số trung tâm: 40kHz để phát hiện bề mặt và dưới 200MHz để phát hiện phóng điện vầng quang.
Ghi nhận tần số sóng siêu âm và chuyển hoá thành tần số tai người nghe được.
Chỉ kiểm tra được phóng điện bề mặt.
Khoảng cách tối đa 30m.

Nhược điểm:
Phải phân biệt được âm thanh phóng điện bề mặt với các dạng âm thanh khác..
Chịu ảnh hưởng của nhiễu môi trường xung quanh.


B. Kiểm tra phóng điện cục bộ bên trong sứ cách điện, bushing, CT, VT..
Sử dụng công nghệ sóng vô tuyến (Radio Frequency) siêu cao tần để kiểm tra phóng điện bên trong các thiết bị điện trong trạm cao áp.

Ưu điểm:
Là phương pháp kiểm tra không tiếp xúc.
Đơn giản, nhanh chóng trong việc thu thập và phân tích số liệu.
Dải Tần số: 47 – 1000 MHz để phát hiện phóng điện bên trong.
Xác định và định vị vị trí phóng điện bên trong dựa trên các anten định hướng.
Có thể kiểm tra phóng điện bề mặt và phóng điện bên trong.
Khoảng cách tối đa có thể ghi nhận 50m.

Nhược điểm
Chịu ảnh hưởng của nhiễu môi trường xung quanh.