PCAS-S: Giải pháp đánh giá tình trạng Tủ trung thế

Theo khảo sát của UK Power Utility, hư hỏng của tủ trung thế liên quan đến phóng điện cục bộ (PD) là 44%, chiếm tỷ trọng cao nhất. Các thành phần còn lại bao gồm cơ khí 30%, vận hành sai 8% và các nguyên nhân khác. Theo hiệp hội phòng chống cháy nổ (NFFA 70B), nguyên nhân cơ bản của những sự cố về điện ở thiết bị điện trung và cao thế là do hư hỏng về lớp cách điện.

Thực tế: 85% sự cố của các thiết bị điện trung và cao thế liên quan đến hiện tượng phóng điện cục bộ.

Như vậy, việc kiểm tra và phân tích PD đóng vai trò hết sức quan trọng để nâng cao độ tin cậy của tủ trung thế. Kết hợp với công tác chụp ảnh nhiệt, qua kính hồng ngoại được lắp sẵn, chúng tôi sẽ mang đến cho Quí Khách Hàng một giải pháp tổng thể để đánh giá tình trạng tủ trung thế.

Các công nghệ được ứng dụng:

  • Siêu âm (Ultrasound): Kiểm tra phóng điện bề mặt, đánh giá những hư hỏng trên bề mặt lớp cách điện;
  • Điện áp với đất tức thời (Transient Earth Voltage – TEV): Kiểm tra phóng điện bên trong, đánh giá và định vị những hư hỏng bên trong lớp cách điện;
  • Chụp và phân tích ảnh nhiệt đầu cáp động lực qua kính hồng ngoại H.VIR: Đánh giá lỏng kết nối, mất cân bằng pha, quá tải…

Những công nghệ kiểm tra mà chúng tôi cung cấp trên đây đều được thực hiện khi tủ điện đang vận hành bình thường, không ảnh hưởng đến sản xuất.