PCAS-O: Giải pháp đánh giá tình trạng Đường dây trên không

Kiểm tra và theo dõi tình trạng phóng điện cục bộ (PD - surface discharge) là một giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa những hư hỏng tiềm ẩn cho đường dây phân phối điện năng. Đây là giải pháp nhằm góp phần nâng cao độ tin cậy cho hệ thống điện của điện lực, cụm, khu công nghiệp nói chung… và cho các nhà máy nói riêng. Công nghệ siêu âm tích hợp trên chảo parabolic được ứng dụng cho việc thực thi và đánh giá. Vị trí nguồn phóng điện và những khuyến cáo về cách sửa chữa, khắc phục sẽ được chúng tôi đề cập một cách chi tiết trong báo cáo kĩ thuật gửi đến Quí Khách Hàng.

Các dạng hư hỏng được phát hiện như:
- Cây điện trên sứ đỡ, CT, PT, đầu cáp ngầm…;
- Khe hở không khí giữa sứ đỡ và dây dẫn;
- Khoảng cách giữa các pha tại vị trí đầu cáp ngầm không đảm bảo;
- Hồ quang điện do tiếp xúc kém;
- Phóng điện vầng quang…