SCAS-VP: Giải pháp đánh giá tình trạng Van

Dù rò rỉ bên trong, bên ngoài hay các vấn đề điều khiển lưu lượng đều ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của bạn. Vậy, làm thế nào chắc chắn rằng van đang đóng?
Khi van chưa đóng hoàn toàn sẽ sinh ra dòng chảy rối tại vị trí rò rỉ. Công nghệ siêu âm sẽ nghe được dòng chảy rối này ngay cả trong môi trường ồn ào của nhà máy. 
VPower cung cấp giải pháp kiêm tra tình trang valve dựa trên công nghệ siêu âm với những ưu điểm:
- Kiểm tra online khi valve đang hoạt động
- Cho biết tình trạng valve: đóng hoàn toàn, mở hoàn toàn, bị xâm thực….
- V.v….