SCAS-ST: Giải pháp đánh giá tình trạng Bẫy hơi

Bẫy hơi có chức năng tách nước ngưng tụ khỏi đường ống dẫn hơi, giúp cho lượng hơi cung cấp ổn định cho quá trình gia nhiệt của thiết bị / hệ thống. Bất cứ hư hỏng bẫy nhiệt nào trên hệ thống đều làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của hệ thống, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cũng như chi phí sản xuất của khách hàng. 
VPower cung cấp giải pháp đánh giá tình trạng các bẫy hơi dựa trên nền tảng công nghệ siêu âm, giúp phát hiện nhanh các vị trí bẫy hơi hoạt động kém hiệu quả, từ đó giúp nâng cao chất lượng hơi trong hệ thống gia nhiệt của quý khách hàng