SCAS-CL: Giải pháp đánh giá tình trạng rò rỉ bộ Trao Đổi Nhiệt

Thiết bị trao đổi; thu hồi nhiệt là một phần quan trọng trong hệ thống gia nhiệt của nhà máy, giúp tận dụng được phần chất lưu chuyển pha từ hơi hồi về để cung cấp ngược lại cho hệ thống. Những rò rỉ bên trong bộ trao đổi nhiệt dẫn đến chất lượng chất lưu bị nhiễm bẩn, ảnh hưởng đến chất lượng hơi nhiệt cũng như hoạt động của các cánh turbine trong nhà máy nhiệt điện
Trước đây, việc kiểm tra rò rỉ bên trong các bộ trao đổi nhiệt này sử dụng phương pháp dò khí Heli gây tốn kém về mặt chi phí và thời gian. 
Với giải pháp kiểm tra rò rỉ bên trong bộ trao đổi nhiệt này bằng công nghệ siêu âm của VPower có những ưu điểm vượt trội sau 
• Kiểm tra online nhằm đánh giá tình trạng rò rỉ theo thời gian
• Kiểm tra offline giúp phát hiện các vị trí ống rò rỉ
• Tiết kiệm thời gian kiểm tra
• V.v…