SCAS-AL: Giải pháp đánh giá tình trạng Rò rỉ Đường Ống

Mỗi vị trí rò rỉ nếu không được phát hiện sẽ gây nhiều tổn thất, tăng chi phí năng lượng, giảm chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, xác định vị trí rò rỉ trong môi trường làm việc ồn ào là điều gần như không thể. 
VPower cung cấp giải pháp kiểm tra và định vị các vị trí rò rỉ trên hệ thống đường ống của quý khách hàng, giúp giảm thiểu chi phí do tổn thất này gây ra. 
Dựa trên công nghệ kiểm tra siêu âm của Hãng SDT, tích hợp với nhiều dạng cảm biến khác nhau, giải pháp của VPower cung cấp giúp cho việc phát hiện các vị trí một cách rõ ràng và đem lại hiểu quả cao