Tư vấn lập kế hoạch bảo trì theo độ tin cậy

Nền tảng của một chương trình Quản lý bảo trì hiệu quả là công tác Lên kế hoạch bảo trì (Planning & Scheduling), bước quan trọng để các kỹ sư, kỹ thuật viên làm đúng việc, đúng chỗ, đúng thời gian và sử dụng đúng công cụ. Công tác Lên kế hoạch bảo trì bao gồm việc thiết lập và sắp xếp thứ tự ưu tiên sao cho việc hoàn thành công việc một cách hiệu quả và hoàn hảo nhất. Đây là những lợi ích của một chương trình Lên kế hoạch bảo trì thích hợp:
• Hiệu quả cho việc sử dụng nguồn nhân lực
• Giảm thiểu thời gian dừng máy không kế hoạch
• Giảm tồn kho, phụ tùng dự phòng
• Công việc sửa chửa nhanh, gọn, chính xác
• Tiết kiệm chi phí bảo trì
• Cải tiến quy trình công việc

• Giảm thiểu tổn thất

Một chương trình Bảo trì hiệu quả là thành phần quan trọng bậc nhất để mang đến độ tin cậy cho nhà máy. Ứng dụng của việc Lên kế hoạch bảo trì góp phần mang lại sự cải tiến cho quá trình sản xuất và bảo trì của dây chuyền. Tuy nhiên, về khía cạnh xây dựng chương trình Planning & Scheduling của các nhà máy, những khó khăn nhất định bị mắc phải, gây nên sự không thành công tổng thể cho chương trình Bảo trì. VPower có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng chương trình Quản lý tài sản nói chung và Planning & Scheduling nói riêng. Planning & Scheduling là một trong những bước quan trọng để xây dựng thành công chương trình Quản lý tài sản và Bảo trì theo độ tin cậy (RCM) cho doanh nghiệp, nhà máy.