Lên kế hoạch bảo trì

Nền tảng của một chương trình Quản lý bảo trì hiệu quả là công tác Lên kế hoạch bảo trì (Planning & Scheduling), bước quan trọng để các kỹ sư, kỹ thuật viên làm đúng việc, đúng chỗ, đúng thời gian và sử dụng đúng công cụ.
Lên kế hoạch bảo trì Xem thêm

Phân tích dạng và ảnh hưởng của hư hỏng

Phân tích dạng và ảnh hưởng của hư hỏng (FMEA) là một phương pháp nhằm cho phép doanh nghiệp lường trước được những sự cố, hư hỏng trong giai đoạn thiết kế bằng cách tìm ra những hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình thiết kế hoặc chế tạo.
Phân tích dạng và ảnh hưởng của hư hỏng Xem thêm

Phân tích mức độ quan trọng của thiết bị

Mặc dù hầu như các hệ thống Quản lý độ tin cậy đều được xây dựng dựa trên sự quản lý về mức độ quan trọng của tài sản, tuy nhiên có nhiều tổ chức không hiểu đầy đủ về ý nghĩa đằng sau của công tác xếp hạn mức độ quan trọng.
Phân tích mức độ quan trọng của thiết bị Xem thêm

Danh mục tài sản, thiết bị

“Đăng ký tài sản (Asset Register) là nguồn dữ liệu tài sản, cung cấp một cấu trúc dữ liệu lịch sử được lưu trữ.”
Danh mục tài sản, thiết bị Xem thêm