Phân Tích Rung (Vib_Ana)

Công nghệ phân tích rung động giúp ta nắm bắt được “đặc tính” của các thành phần bên trong thiết bị quay. Mỗi thành phần rung động tạo nên một dấu hiệu đặc trưng trên biểu đồ phổ, khi dấu hiệu hư hỏng xuất hiện, dấu hiệu này sẽ tiến triển và vượt trội hơn so với các dấu hiệu khác.
Phân Tích Rung (Vib_Ana) Xem thêm

Kiểm tra siêu âm cho thiết bị

Ứng dụng công nghệ kiểm tra sóng siêu âm trong bảo trì chẩn đoán và ngăn ngừa đã được áp dụng trên thế giới từ 40 năm trước. Kết hợp với công nghệ phân tích rung động và chụp ảnh nhiệt hồng ngoại, công nghệ kiểm tra sóng siêu âm đem đến giải pháp toàn diện cho việc đánh giá tình trạng cho thiết bị quay.
Kiểm tra siêu âm cho thiết bị Xem thêm