Lịch đào tạo

Liên hệ tư vấn và đăng ký:
Email: training@vpower.com.vn
Phone: +84 28 3899 1096

 

Lịch đào tạo Xem thêm

Phân Tích Rung Động CAT I - II - III

Các chương trình đào tạo phân tích rung động của Mobius sử dụng phần mềm mô phỏng 3D để học viên nắm lý thuyết dễ dàng hơn, thấy được tại sao xảy ra hư hỏng, rung động sẽ thay đổi như thế nào khi tình trạng thiết bị tồi tệ hơn.

Phân Tích Rung Động CAT I - II - III Xem thêm

Quản lý Độ tin cậy tài sản CAT A, E, L

Chương trình đào tạo Asset Reliability Practitioner [ARP] cấp độ I được xây dựng để dành cho quản lý cấp cao, quản lý bảo trì và sản xuất, kỹ sư,...

Quản lý Độ tin cậy tài sản CAT A, E, L Xem thêm