Phóng điện cục bộ cho Trạm điện, Cáp ngầm và Lưới điện

Tham dự chương trình này sẽ giúp học viên:
• Hiểu và củng cố lý thuyết về phóng điện cục bộ;
• Có kiến thức về kiểm tra và phát hiện phóng điện cục bộ;
• Hiểu về nguyên nhân gây nên phóng điện cục bộ và ảnh hưởng của nó trong các thiết bị điện;
• Nâng cao hiểu biết về vai trò của kiểm tra phóng điện cục bộ và cách diễn giải kết quả;
• Phát triển các kỹ thuật đánh giá tình trạng không xâm nhập một cách hiệu quả;
• Nâng cao kỹ năng kiểm tra, phát hiện phóng điện cục bộ, có kiến thức sử dụng các thiết bị trong kiểm tra PD;
• Nâng cao kỹ năng đánh giá về cơ chế hư hỏng của các thiết bị điện;
• Góp phần tạo nên môi trường làm việc an toàn từ việc xác định các nguy cơ từ thiết bị;
• Nâng cao tuổi thọ thiết bị thông qua việc kiểm tra không xâm nhập;
• Tiết kiệm chi phí từ việc xác định những nguy cơ tiềm ấn trước khi chúng xảy ra;
• Được chứng nhận về năng lực sử dụng thiết bị kiểm tra, phát hiện phóng điện cục bộ.Ngày 1
Giới thiệu
• Giới thiệu về phóng điện cục bộ
• Thống kê lỗi trên thiết bị
Lý thuyết cơ bản
• Nguyên nhân sinh ra phóng điện cục bộ
• Các loại phóng điện cục bộ
• Ngăn ngừa phóng điện cục bộ
An toàn
• Làm việc với thiết bị cao áp
Kiểm tra  phóng điện cục bộ
• Sản phẩm của phóng điện cục bộ
• TEV – Điện áp thoáng qua
• Công nghệ siêu âm
• Trạm GIS và trạm cắt ngoài trời
• Phát hiện phóng điện cục bộ trong cáp
• Máy biến áp
Giới thiệu về các thiết bị điện
Trạm điện
Đánh giá tài sản

• Nhiễu môi trường
• Các công nghệ kiểm tra
• Yêu cầu kiểm tra
• Kiểm tra định kỳ
• Quản lý công tác kiểm tra
• Kết quả
• Phân tích dữ liệu
• Quản lý rủi rõ
Trường hợp thực tế

Ngày 2
Tổng quan về hệ thống giám  Ultra TEV
Các loại cảm biến và vị trí lắp đặt
Lắp đặt hệ thống
Tìm hiểu chi tiết của hệ thống
Thực hành lắp đặt
Quản lý và cấu hình hệ thống
Phân tích dữ liệu
Hỏi - Đáp
Chương trình có thể thay đổi