GUARDII

GUARDII

Giám sát Phóng Điện Cục Bộ, Từ Thông Rotor để phát hiện tình trạng ngắn mạch rotor, Rung Động Cuối Cuộn Dậy (End-winding) Stator và Điện Áp/ Dòng Điện trên trục.